Privacy Policy

ELSA Antwerp attaches great importance to the protection of personal data. Therefore, this Privacy Policy aims to cover any data processing by ELSA Antwerp. 

With this policy we want to provide clear and transparent information about the data we collect and how we process it.

ELSA Antwerp complies with applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation. 

This means that we, in all circumstances:

– Process personal data in accordance with the purpose for which they were collected; – Limit the processing of personal data to what is necessary to achieve the purposes of the processing; – Have taken appropriate technical and organizational measures to ensure the security of personal data; – do not transfer personal data to third parties, unless this is necessary to achieve the purposes for which they were collected; – Know and inform the data subject’s rights and respect them with regard to their personal data. 

Any person who has questions about the processing of their personal data or the exercise of their rights can contact us in the following ways:

in**@el***********.be
Prinsstraat 13
2000 Antwerp

Scope of the Policy

This privacy policy applies to any data processing by ELSA Antwerp when organizing its events and activities. It also applies to all personal data forwarded to ELSA Antwerp by another department of ELSA.

Any data processing related to the International Programs is subject to the respective privacy policy of ELSA International.

What is your data processed for?

The personal data are processed by ELSA Antwerp for the following purposes:

– To register and contact our members;
– To enable participation in our events;
– To enable our members and partners to meet their financial obligations;
– To send newsletters and invitations, including those from our partners;
– To promote the association and its activities on social media and on our website;
– To improve our business;
– Developing an Alumni network for our members;
– Het zoeken naar en aangaan van partnerschappen;
– Opstellen van statistieken over onze activiteiten en ontwikkeling;
– Om de betrokkene in staat te stellen zijn of haar gegevensgerelateerde rechten uit te oefenen.

Voor de bovenvermelde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen, verwerken en opslaan

Gegevens:

  • – Persoonlijke identiteitsgegevens: achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres, studies, studiejaar, bankrekeningnummer, identiteitskaartnummer, Rijksregister, Identificatienummer, paspoortnummer;
  • Professionele gegevens: telefoonnummer, e-mailadres, functietitel;
  •  Deelname aan onze activiteiten;
  •  Audiovisueel promotiemateriaal (foto’s, video’s,…);+
  •  Handtekening.

Wij behouden ons echter het recht voor om andere soorten gegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden.

Al onze verwerkingen van gegevens zijn gebaseerd op:

– De toestemming van de betrokkene op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR;

– Een legitiem belang dat specifiek is voor ELSA Antwerpen, zoals gedefinieerd in overweging 47 van de GDPR, gebaseer op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Dit belang kan bijvoorbeeld bestaan in het oprichting van een alumninetwerk of het opzetten van partnerschappen. 

Elke persoon kan weigeren om zijn/haar gegevens met ELSA Antwerpen te delen of zijn/haar toestemming intrekken nadat deze werd verleend.

De weigering en of intrekking kan het voor ons echter technisch onmogelijk maken om toegang te bieden tot onze activiteiten of lidmaatschap.

De overdacht van persoonlijke gegevens

Wij geven de door ons verwerkte gegevens alleen door aan derden indien dit noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden.

In andere gevallen geven wij de door de betrokken personen verstrekte gegevens niet door aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is.

In geen geval verkopen wij persoonlijke gegevens aan derden. Wij geven ook nooit gegevens door aan derden voor commerciële doeleinden.

Elke overdracht van gegevens met betrekking tot een Internationaal Programma valt onder het Privacybeleid van ELSA België en Internationaal, behalve indien anders vermeld in dit beleid.

Duur van de verwerking

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Gegevens die worden verzameld om te

Latest Posts
september 12, 2022
september 11, 2022
september 10, 2022
Ads
Categories